08/01/2021
Đăng bởi:admin 0 Comment

Việt Nam có 10 lợi thế để bắt kịp nền công nghiệp 4.0

Thế giới đã bước sang nền công nghiệp thế hệ thứ 4. Nội hàm này cần làm rõ khi thế giới phẳng đã đi qua gần hai thập kỷ, internet kết nối vạn vật, trí tuệ nhân tạo, nền kinh tế chia sẻ (điển hình như Uber) đã thực tiễn khái niệm nền kinh tế […]

Đọc thêm