Đội ngũ của chúng tôi

Chúng tôi làm việc với tiêu chí, giảm tối đa chi phí kinh doanh, tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt với giá cả cạnh tranh, nhằm thỏa mãn hài lòng khách hàng.

JOHN MARTIN

Thủ kho

Alex San

Giá sát

Hita Chi

Dự án

JOHN MARTIN

Kỹ thuật